Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wat zwaarder instrument om de verantwoordelijkheid over uw financiën aan een derde over te laten. Als u bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat bent uw financiën te beheren, kan Fides het verzoek tot onderbewindstelling voor u indienen bij de rechtbank. Indien de rechter dit verzoek goedkeurt, machtigt de rechter een bewindvoerder om de verantwoordelijkheid over uw financiën te nemen. Met haar ervaring binnen dit vakgebied is Fides uitermate geschikt om voor u op te treden als een professionele bewindvoerder. Tot de taken van een bewindvoerder behoren: 

 1. doorbetaling vaste lasten
 2. jaarlijkse belastingaangifte (box1)
 3. aanvraag zorg- en huurtoeslag
 4. aanvraag uitkeringen
 5. aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 6. contacten met diverse instellingen
 7. behandeling en doorzending van uw post
 8. (eventueel) aanvraag schuldregeling
 9. jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

Wat behoort niet standaard tot onze taken:

 1. het regelen van schulden
 2. belastingaangifte box 2 en 3

Uiteraard is het wel mogelijk deze zaken door ons te laten uitvoeren, er wordt dan het uurtarief van de bewindvoerder in rekening gebracht. Als er echter sprake is van een complexe schuldensituatie dan verwijzen wij u door naar een gecertificeerde schuldregelende instantie. Wij helpen u dan met uw aanvraag.

Maak je website met Websitemachine.nl